Editorial

Αγαπητές Φίλες και Αγαπητοί Φίλοι,

Εύχομαι το newsletter αυτό να σας βρίσκει πρωτίστως με υγεία και λιγότερα προβλήματα.

Σε αυτό το newsletter θα βρείτε συγκεντρωμένα όλα έχουμε κάνει τους τελευταίους δύο μήνες.

Συνεχίζουμε πάντα με την ίδια όρεξη…

Με εκτίμηση

Αντώνιος Χατζηπαυλής

Recent Articles

Restore survivor - Restore chain explanation and restore script generation

Μια από τις γνωστότερες παροιμίες που έχουμε, λέει "των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν". Η ερμηνεία της παροιμίας αυτή είναι ξεκάθαρη, και αφορά το ότι πρέπει να προετοιμαζόμαστε νωρίτερα για αυτά που θα έρθουν. Ταιριάζει απόλυτα με αυτό που πρέπει ένας DBA να κάνει.

MSDB database needs maintenance and tunning. Don’t forget that.

Όλες οι databases που υπάρχουν μέσα σε ένα SQL Server instance χρειάζονται maintenance και tunning και δεν εξαιρούνται από αυτό οι system databases. Μία από αυτές είναι και η msdb.

Keep DBCC CHECKDB output and history

Η εκτέλεση της γνωστής DBCC CHECKDB είναι αυτό που πρέπει να γίνεται καθώς είναι αυτή που ελέγχει την database. Το αποτέλεσμα της είναι κάτι που πρέπει να μελετούμε σχολαστικά μετά από κάθε εκτέλεση της και σε αρκετές περιπτώσεις ίσως θα πρέπει να το συγκρίνουμε με παλαιότερες εκτελέσεις.

Understanding the jobs schedule in your instance

Όλοι χρησιμοποιούμε το SQL Agent με σκοπό να προγραμματίσουμε διάφορες εργασίες που θέλουμε να εκτελούνται στο instance μας. Αυτό όμως που πρέπει να προσέξουμε είναι το πότε χρονικά θα βάλουμε κάθε μια να εκτελείται καθώς είναι σύνηθες φαινόμενο όλες να ξεκινάνε την ίδια ώρα. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο UI που να βοηθάει σε αυτό και για αυτό σας δίνω μια εκδοχή αυτού που χρησιμοποιώ για να μπορώ να έχω μια καλύτερη εικόνα των jobs και του προγραμματισμού τους.

Recent SQL Nights

Working with BLOBs in SQL Server

Σε αυτό το SQL Night μιλάμε για πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε BLOBs στο SQL Server

Optimize a model for performance in Power BI 

Σε αυτό το SQL Night μιλάμε για πως πρέπει και μπορούμε να κάνουμε optimization σε ένα Power BI Model

Recent Tips

Moving part of code in a script to another possition

Αρκετές φορές θέλουμε να μεταφέρουμε κάποιες γραμμές κώδικα σε ένα script που γράφουμε στον SSMS από ένα σημείο σε κάποιο άλλο μέσα σε αυτό. Η πρώτη κίνηση που κάνουμε είναι copy/paste αλλά μπορούμε και αλλιώς. Απλά διαλέγουμε το τμήμα του κώδικα που θέλουμε και πατάμε Alt+Up/Down arrows για να το πάμε στο νέο σημείο.

SQL Server backup files extensions

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ντιρεκτίβα για το ποιο ή ποια θα πρέπει να είναι τα file extensions για τα backup files στον SQL Server. Μπορεί βέβαια το γραφικό περιβάλλον του SSMS να κοιτάζει για *.bak και *.trn αλλά δεν είναι υποχρεωτικά. Αυτό που οι περισσότεροι κάνουμε είναι τα full backups να έχουν *.bak file extension, τα differential *.dif, τα transactional logs *.trn, τα file/filegroup *.fil. Φυσικά ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δικά του.

Get random rows from a table in SQL Server

Υπάρχουν περιπτώσεις που θέλουμε από ένα πίνακα να πάρουμε τυχαία κάποιες εγγραφές για να υλοποιήσουμε κάποια σενάρια ανάλυσης. Υπάρχουν κάποιες functions όπως η RAND αλλά δεν καλύπτει πάντα σωστά την ανάγκη αυτή. Ο ασφαλέστερος τρόπος που έχω βρει μέχρι τώρα καθώς κάθε φορά επιστρέφει διαφορετικό αποτέλεσμα είναι να εκτελέσουμε ένα query όπως παρακάτω στο πίνακα που μας ενδιαφέρει.

select top(10) * from schema.table order by NEWID();

DAC - TCP 1434 port

Όπως γνωρίζουμε το Dedicated Admin Connection (DAC) είναι χρήσιμο καθώς μπορεί να μας βοηθήσει όταν όλα έχουν "κολλήσει" στο SQL Server instance. Επίσης χρήσιμο είναι να μπορούμε να κάνουμε χρήση αυτού από το pc μας και όχι αποκλειστικά με σύνδεση πάνω στον server. Για αυτό το λόγο και ενεργοποιούμε το configuration setting 'remote admin connection'. Αυτό όμως δεν φτάνει καθώς για να μπορέσουμε να συνδεθούμε θα πρέπει στο firewall να επιτρέπουμε το 1434 TCP port.

Accelerate the opening of SSIS package in SSDT

When opening SSIS package, SSDT loads the package, validates it and shows you the validation results by default. To accelerate the opening of SSIS package, we enable you to skip package validation when opening the package and validate it when you want to, since SQL Server Integration Services Projects version 3.9 and SSDT for VS2017 15.9.6. Read How To

Recent News

Cumulative Update 13 for SQL Server 2019

The 13th cumulative update release for SQL Server 2019 RTM is now available for download at the Microsoft Downloads site.

Replication Enhancements in the SQL Server 2019 CU13 Release

Starting with CU13 of SQL Server 2019 , we are including new functionality which facilitates peer-to-peer replication with conflict detection & resolution using a last-writer-wins strategy. This enables many scenarios for multi-write configurations which may not have been possible or practical before.

Download SQL Server Management Studio (SSMS) 18.10

SSMS 18.10 is the latest general availability (GA) version. If you have a previous GA version of SSMS 18 installed, installing SSMS 18.10 upgrades it to 18.10.

Cumulative Update 27 for SQL Server 2017

The 27th cumulative update release for SQL Server 2017 RTM is now available for download at the Microsoft Downloads site. This update contains fixes that were released after the initial release of SQL Server 2017 and updates the SQL Server and Analysis services components to the following builds.

Released: Microsoft.Data.SqlClient 4.0 Preview 3

Microsoft.Data.SqlClient 4.0 Preview 3 has been released. This release contains improvements and updates to the Microsoft.Data.SqlClient data provider for SQL Server. Microsoft plan is to provide GA releases twice a year with two or more preview releases in between. This cadence should provide time for feedback and allow us to deliver features and fixes in a timely manner. This third 4.0 preview includes many fixes and changes over the previous 4.0 Preview 2 release.

SQL Server and Azure Purview work better together

Azure Purview, which recently became generally available, allows governance of on-premises SQL server farms at scale, and with ease. This blog details how to register and scan a SQL server. It also describes how to restrict access and discover assets easily by grouping SQL servers into Purview collections. Using Purview, users can also gain further insights into their entire hybrid data estate.