Editorial

Αγαπητές Φίλες και Αγαπητοί Φίλοι,

Εύχομαι το newsletter αυτό να σας βρίσκει με υγεία και όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα.
Ελπίζω σύντομα να είμαστε σε θέση να γυρίσουμε στην κανονικότητα μας αλλά και να χρησιμοποιήσουμε σωστά τα όσα μάθαμε από την κατάσταση αυτή. Το σίγουρο είναι ότι η κατάσταση αυτή μας έμαθε πολλά και άλλαξε πολλά.
Θεωρώ ότι αρκετές από τις αλλαγές αυτές θα παραμείνουν καθώς προσφέρουν καλύτερες εμπειρίες και είναι αποτελεσματικότερες σε σχέση με τις προηγούμενες.
Εμπειρίες που υπήρχαν σε νηπιακή κατάσταση όπως το remote working, distance learning αναδείχθηκαν με εμφατικό τρόπο και έδειξαν ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς ενδοιασμούς κα χωρίς εκπτώσεις στο ποιοτικό αποτέλεσμα.

Η αξία των δεδομένων σε περιόδους κρίσης

Τα τελευταία χρόνια οι συζητήσεις, γύρω από τα δεδομένα και την αξία που έχει η επεξεργασία και ανάλυση τους, είναι περισσότερο από έντονες. Η συντριπτική πλειοψηφία, έχει συνειδητοποιήσει ότι η εκμετάλλευση των δεδομένων είναι πλέον ανάγκη.
Στο σύγχρονο κόσμο μας, καθημερινά παράγονται τεράστιες ποσότητες δημόσιων δεδομένων μέσα από τα σημεία κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και των έξυπνων συσκευών που κατέχουμε και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιόδους κρίσεων για την ανθρωπότητα.
Στις περιόδους κρίσεων όλοι θυμούνται και αναζητούν σανίδα σωτηρίας στα δεδομένα και την ανάλυση τους για να ξεπεράσουν αυτές, όμως δεν φτάνει μόνο αυτό, καθώς πρέπει να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα πριν και μετά από αυτές. Τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αρχικά ώστε να προετοιμαστούμε πριν από την κρίση για αυτή. Αυτό σημαίνει ότι μέσα από αυτά προβλέπουμε την διαφαινόμενη κρίση και σχεδιάζουμε τα πιθανά σενάρια αντιμετώπισης της είτε σε τοπικό είτε σε διεθνές επίπεδο.
Στην περίπτωση που η κρίση δεν μπορεί να αποφευχθεί, η χρήση και επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται κατά την εξέλιξη της είναι σημαντική καθώς βοηθάει στο συντονισμό και τον εντοπισμό των τυχόν κενών που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης της.
Στο τέλος της κρίσης πάλι καταφεύγουμε στην επεξεργασία και την ανάλυση των δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί κατά την διάρκεια της, με σκοπό την απολογιστική εκτίμηση και την εξαγωγή των διδαγμάτων από αυτή. Εκτός από αυτό χρειάζεται να προσδιοριστούν τα μέτρα ανακούφισης που πρέπει να ληφθούν για να επανέλθει η ανθρωπότητα στην κανονικότητα της και τα δεδομένα μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό.
Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών, απαιτεί πολλαπλές δεξιότητες όπως computer science, statistics, signal processing, data mining, machine learning και artificial intelligence. Το σημαντικότερο όμως είναι, ότι πλέον με την ευρεία ανάπτυξη και χρήση των cloud υποδομών, δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των προσώπων που διαθέτουν τις δεξιότητες αυτές, να εργάζονται στον ίδιο φυσικό χώρο.
Αντίθετα, η συγκεκριμένη ομάδα μπορεί να αποτελείται από μέλη που βρίσκονται σε διαφορετική γεωγραφική περιοχή και να εργάζονται με τηλεργασία. Η δυνατότητα της τηλεργασίας για την υλοποίηση των εργασιών που αφορούν την ανάλυση των δεδομένων δίνει την δυνατότητα η ομάδα αυτή να αποτελείται από μέλη που είναι παγκόσμια αναγνωρισμένα και τα οποία κατέχουν υψηλή εξειδίκευση και κατάρτιση στο εκάστοτε αντικείμενο. Αυτό δίνει περισσότερη αξία στη επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων καθώς αντιμετωπίζεται η εκάστοτε κρίση αποτελεσματικότερα.
Με την πρόοδο της τεχνολογίας η ικανότητά μας να ανταποκριθούμε στις κρίσεις αυτές γίνεται όλο και καλύτερη. Υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία, ότι τα εργαλεία που πλέον έχουμε, αλλά και η συνεχής εξέλιξη τους, θα βοηθήσουν ουσιαστικά στην επεξεργασία των δεδομένων που σχετίζονται με την εκάστοτε κρίση. Με αυτό τον τρόπο θα είμαστε σε θέση να έχουμε την εικόνα της ταχέως μεταβαλλόμενης κατάστασης της κρίσης συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της. Πολλά είναι τα παραδείγματα για αυτό, με πιο πρόσφατο την πανδημία του COVID-19.
Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ακούσουμε τα δεδομένα. Έχουν πολλά να μας πουν. Αυτό είναι εφικτό να γίνει εφόσον αξιοποιηθούν κατάλληλα με τις σύγχρονες τεχνολογίες, τους σύγχρονους αλγορίθμους και τους εξειδικευμένους επιστήμονες.
Η ανθρωπότητα μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερη, έτσι και αλλιώς και η μέχρι τώρα εξέλιξη της βασίστηκε στην αξιοποίηση των δεδομένων, που σε αρκετές περιπτώσεις έγινε με αργούς ρυθμούς κυρίως λόγο της έλλειψης των δυνατοτήτων που υπήρχαν για την γρήγορη επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων.
Αντώνιος Χατζηπαυλής

Recent Articles

The undocumented ATTACH_FORCE_REBUILD_LOG

Στην δουλειά του DBA υπάρχουν στιγμές που πραγματικά οι παλμοί ανεβαίνουν επικίνδυνα. Συνήθως αυτό συμβαίνει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο απώλειας δεδομένων.

SQL Server resultset as formatted Excel spreadsheet attachment in ANSI format.

Αφού ρυθμίσουμε το Database Mail στο SQL Server έχουμε τη δυνατότητα χρησιμοποιόντας την εντολή sp_send_dbmail να στείλουμε ηλεκτρονικά μηνύματα με τη σύνταξη που ορίζει η Microsoft. Συμπεριλαμβάνονται φυσικά και τα συννημένα αρχεία (attachments) αλλά σε ότι αφορά τα υπολογιστικά φύλλα του Excel συναντώνται 2 προβλήματα.

Dynamic Data Masking

Tο Dynamic Data masking (DDM) είναι μια αναδυόμενη τεχνολογία που στοχεύει στην κάλυψη δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (on the fly) των δεδομένων παραγωγής και αλλάζει τη ροή δεδομένων έτσι ώστε ο αιτών(Non-Privileged User) να μην έχει πρόσβαση στα ευαίσθητα δεδομένα, ενώ δεν πραγματοποιούνται φυσικές αλλαγές στα πραγματικά δεδομένα μιας παραγωγικής βάσης.

Move object(s) to another schema

Από τον SQL Server 2005 έχουμε την ξεκάθαρη δυνατότητα χρήσης των schemas. Αν μετά από την δημιουργία του object επιθυμεί κάποιος να μεταφέρει αυτό σε άλλο schema, στο post αυτό θα διαβάζει το πως μπορεί να το κάνει.

EXECUTE (EXEC) vs. sp_executesql

Παρατηρώ ότι αρκετοί προβληματίζονται ή έχουν μπερδευτεί για το πότε πρέπει να χρησιμοποιούν την EXECUTE (περισσότερο γνωστή με την σύντμηση της EXEC) ή την sp_executesql. Λοιπόν για να βάλουμε τα πράγματα σε σειρά.

Getting client computer information from SQL Server

Όσοι γράφουμε κώδικα έχουμε σαν σκοπό να καλύπτουμε τις επιχειρηματικές ανάγκες που υπάρχουν. Αρκετές φορές σε αυτές υπάρχουν απαιτήσεις που σχετίζονται με τον client που συνδέεται στο SQL Server instance.

The WITH SCHEMABINDING option: What you are missing by not using it

Το WITH SCHEMABINDING είναι διαθέσιμο από το SQL Server 2000 αλλά η χρήση του είναι ελάχιστη με αποτέλεσμα να υπάρχουν business continuity issues αλλά και να μην εκμεταλλεύονται τα performance gains που προσφέρει σε κάποιες περιπτώσεις.

Recent SQL Nights

Data Virtualization using Polybase

Σε αυτό το SQL Night μιλάμε για το πως μπορούμε να έχουμε Data Virtualization using Polybase

Data Lakehouse in Azure Synapse Analytics

Σε αυτό το SQL Night μιλάμε για το τι είναι ένα Data Lakehouse και πως τα Azure Synapse Analytics μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτό.

Recent Videos

Exporting Environment settings in SSIS

In this episode you will learn how to export existing environment variables to migrate to another instance or to copy them.

Working with registry in SQL Server

In this episode you will learn how to work with registry using T-SQL

Understanding Database Engine Errors

Σε αυτό το επεισόδιο SQL Server in Greek εξηγούμε τα database engine errors και πως μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε από τις εφαρμογές μας.

Recent Precentations

Azure Synapse Analytics SQL Pool Workload Management

IT PRO|DEV Connection 2020
Dec 12 & 13 2020
Virtual Event

Recent News

Security Update for SQL Server 2012 SP4

The Security Update for SQL Server 2012 SP4 is now available for download at the Microsoft Download Center and Microsoft Update Catalog sites. This package cumulatively includes all previous fixes for SQL Server 2012 SP4, plus it includes a new security fix for SQL Server Engine.

Security Update for SQL Server 2014 SP3 GDR

The Security Update for SQL Server 2014 SP3 GDR is now available for download at the Microsoft Download Center and Microsoft Update Catalog sites. This package cumulatively includes all previous security fixes for SQL Server 2014 SP3, plus it includes a new security fix for SQL Server Engine.

Security Update for SQL Server 2014 SP3 CU4

The Security Update for SQL Server 2014 SP3 CU4 is now available for download at the Microsoft Download Center and Microsoft Update Catalog sites. This package cumulatively includes all previous SQL Server 2014 SP3 fixes through CU4, plus it includes a new security fix for SQL Server Engine.

Security Update for SQL Server 2016 SP2 GDR

The Security Update for SQL Server 2016 SP2 GDR is now available for download at the Microsoft Download Center and Microsoft Update Catalog sites. This package cumulatively includes all previous security fixes for SQL Server 2016 SP2, plus it includes a new security fix for SQL Server Engine.

Security Update for SQL Server 2016 SP2 CU15

The Security Update for SQL Server 2016 SP2 CU15 is now available for download at the Microsoft Download Center and Microsoft Update Catalog sites. This package cumulatively includes all previous SQL Server 2016 SP2 fixes through CU15, plus it includes a new security fix for SQL Server Engine.

Security Update for SQL Server 2017 RTM GDR

The Security Update for SQL Server 2017 RTM GDR is now available for download at the Microsoft Download Center and Microsoft Update Catalog sites. This package cumulatively includes all previous security fixes for SQL Server 2017 RTM, plus it includes a new security fix for SQL Server Engine.

Security Update for SQL Server 2017 RTM CU22

The Security Update for SQL Server 2017 RTM CU22 is now available for download at the Microsoft Download Center and Microsoft Update Catalog sites. This package cumulatively includes all previous SQL Server 2017 fixes through CU22, plus it includes a new security fix for SQL Server Engine.

Security Update for SQL Server 2019 RTM GDR

The Security Update for SQL Server 2019 RTM GDR is now available for download at the Microsoft Download Center and Microsoft Update Catalog sites. This package cumulatively includes all previous security fixes for SQL Server 2019 RTM, plus it includes a new security fix for SQL Server Engine.

Security Update for SQL Server 2019 RTM CU8

The Security Update for SQL Server 2019 RTM CU8 is now available for download at the Microsoft Download Center and Microsoft Update Catalog sites. This package cumulatively includes all previous SQL Server 2019 fixes through CU8, plus it includes a new security fix for SQL Server Engine.

Cumulative Update #16 for SQL Server 2016 SP2

The 16th cumulative update release for SQL Server 2016 SP2 is now available for download at the Microsoft Downloads site.

Cumulative Update #9 for SQL Server 2019 RTM

The 9th cumulative update release for SQL Server 2019 RTM is now available for download at the Microsoft Downloads site.

The February 2021 release of Azure Data Studio is now available

The February release of Azure Data Studio is now available.
The key highlights to cover this month include:
-Added new notebook improvements
-Added improvements to Azure Arc extension.
-New extension updates (Profiler, Kusto, SQL Database projects, Machine learning, DacPac, Schema compare)
-Bug Fixes.

Cumulative Update #23 for SQL Server 2017 RTM

The 23rd cumulative update release for SQL Server 2017 RTM is now available for download at the Microsoft Downloads site.