sqlschool.gr logo

articles

Articles of SQLschool.gr Team

Ας μάθουμε τελικά τι είναι ένα Transaction

Antonios Chatzipavlis
Thursday 26 August 2010

Γνωρίζοντας ότι μπορεί το παρόν post μου να μην είναι ενδιαφέρον ή να προσφέρει μια γνώση που δεν έχετε, εντούτοις το γράφω διότι πρέπει κάποια πράγματα να λέγονται όπως είναι και να μην υπάρχει μαύρες τρύπες ή διαφορετικές ερμηνείες, που δυστυχώς άκουσα σήμερα.

Τι είναι λοιπόν ένα transaction;

Είστε σε μια εκκλησία και βλέπετε ένα ζευγάρι να παντρεύεται. Όταν τελειώσει το μυστήριο του γάμου δεν υπάρχει κανένας που να αμφιβάλλει για το status του ζευγαριού αυτού. ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ. Εάν όμως κατά την διάρκεια του μυστήριου συμβεί κάτι πχ η νύφη το σκάσει πάλι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το status τους. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ.

Αυτό στην ουσία είναι και ένα transaction αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι. Τίποτα περισσότερο τίποτα λιγότερο. Οι σύμμαχοι λένε All Or Nothing, που σημαίνει ότι όλα θα γίνουν και θα φτάσω στο επιθυμητό status (ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ-TRANSACTION IS COMMITTED) ή αν γίνει κάτι τότε όλα γυρνάνε στην προηγούμενη κατάσταση (ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ – TRANSACTION ROLLBACKED)

Ένα transaction υλοποίει – διέπεται από τα ACID properties που είναι τα αρχικό των λέξεων Atomicity – Consistency – Isolation – Durability.

Atomicity σημαίνει ότι κάθε transaction πρέπει να είναι μια αυτόνομη εργασία που είτε θα γίνουν όλα όσα αυτή ζητάει να γίνουν είτε δεν θα γίνει τίποτα.

Consistency σημαίνει ότι με την ολοκλήρωση του transaction όλα θα είναι σε μια consistent κατάσταση (είναι παντρεμένοι ή δεν είναι παντρεμένοι). Ενδιάμεσες καταστάσεις δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει ολίγο παντρεμένοι ή ολίγο δεν είναι παντρεμένοι.

Isolation σημαίνει ότι οι αλλαγές που ζητάει ένα transaction να γίνουν πρέπει να είναι απομονωμένες από τις αλλαγές που κάποια άλλα transaction που εκτελούνται ταυτόχρονα κάνουν. Δηλαδή εάν για παράδειγμα κάποιος από το ζευγάρι που παντρεύεται είναι ήδη παντρεμένο το δικό μας transaction δεν θα προχωρήσει. Ξέρω τι θα ακούσω τώρα για τα ζευγάρια που είναι δίγαμα αλλά αυτό διώκεται ποινικά ξέρετε, έτσι και εδώ υπάρχουν νόμοι και κανόνες που ευτυχώς δεν παραβιάζονται. Επίσης για να προχωρήσει το δικό μας transaction όταν κάποιο ή κάποια άλλα έχουν ξεκινήσει θα πρέπει αυτά να τελειώσουν και να αφήσουν τα δεδομένα που και εμείς θέλουμε να πειράξουμε σε μια ξεκάθαρη κατάσταση.

Durability σημαίνει ότι αφού το transaction μας έχει ολοκληρωθεί αυτό παραμένει ακόμα και αν το σύστημα μας έχει failure.

Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω υπάρχουν τα locks τα οποία έρχονται να τηρήσουν τους κανόνες που είπαμε, αλλά για αυτά σε άλλο post.

Autocommit Transactions ή Implicit Transactions

Στον SQL Server έχω τα Autocommit Transactions ή Implicit Transactions που είναι και η default συμπεριφορά για κάθε sql statement που εκτελείται. Δηλαδή εκτελώ ένα insert statement αυτό θα είναι committed εφόσον δεν υπάρχει κάποιο λάθος, ενώ αν παρουσιαστεί σφάλμα αυτό είναι rollbacked.

Για όσους θέλουν να απενεργοποιήσουν την παραπάνω συμπεριφορά του SQL Server γιατί τους φαίνεται ότι δεν είναι σωστή (επειδή έτσι νομίζουν γιατί το έχουν δει αλλού) υπάρχει η δυνατότητα με την εφαρμογή του IMPLICIT_TRANSACTION setting π.χ

SET IMPLICIT_TRANSACTIONS ON
INSERT / UPDATE / DELETE
COMMIT / ROLLBACK

Explicit Transactions

Εάν θέλεις να έχεις δικά σου ελεγχόμενα transactions τότε θα πρέπει να ξεκινήσεις ένα δικό όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί

BEGIN TRAN
….
COMMIT / ROLLBACK
Βέβαια θα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος ώστε αν συμβεί κάτι να κάνεις rollback. Δεν θα σας κουράσω δείχνοντας σας πως αυτό γίνονταν πριν τον SQL Server 2005, θα σας δείξω πως γίνεται από τον 2005 και μετά που είναι και αρκετά πιο δομημένος τρόπος γραφής
BEGIN TRY
     BEGIN TRAN
      ….
     COMMIT
END TRY
BEGIN CATCH
      ROLLBACK
      SELECT ERROR_NUMBER(), ERROR_MESSAGE()
END CATCH

Το θέμα φυσικά δεν εξαντλείτε εδώ είναι μεγάλο και θα επανέλθω σύντομα με ένα άλλο post που θα πηγαίνει περισσότερο σε βάθος.

Antonios Chatzipavlis

Antonios Chatzipavlis

Antonios is a Data Solutions Consultant and Trainer. He has been working in IT since 1988. In his career, he has worked as senior developer, IT Manager, Solutions Architect and IT Consultant. Since 1995 he has been devoted on new technologies and software development tools, mainly by Microsoft, either by training company staff and colleagues or assisting them in design, development and implementation as a consultant or chief developer. He has focused in Databases and Data Science since 1995. He specialized in Microsoft SQL Server since version 6.0 in areas like SQL Server Internals, Database Design and Development, Business Intelligence and in 2010 he has started working with Azure Data Platform, NoSQL databases, Big Data Technologies and Machine Learning. He is an active member of many IT communities in Greece, answering colleagues' questions and writing articles in his web site. He is the owner of SQLschool.gr which is a community portal with a lot of information about Microsoft SQL Server. He has been a Microsoft Certified Trainer (MCT) since 2000. Microsoft honored him as MVP on Data Platform due to his activities in SQL Server since 2010. He holds a large number of Microsoft Certifications and Microsoft SQL Server Certifications since version 6.5.

Tip

What's New in SQL Server 2022 - Episodes

More Tips...

Become a member

If you want to receive updates from us become a member to our community.

Connect

Explore

Learn


sqlschool.gr © 2010-2024 All rights reserved

This site uses cookies for operational and analytics purposes only. By continuing to browse this site, you agree to their use.