articles

by all SQLschool.gr authors

The undocumented ATTACH_FORCE_REBUILD_LOG

by Antonios Chatzipavlis - 23 Nov 2020

Στην δουλειά του DBA υπάρχουν στιγμές που πραγματικά οι παλμοί ανεβαίνουν επικίνδυνα. Συνήθως αυτό συμβαίνει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο απώλειας δεδομένων.


Script generator for Database mail settings

by Antonios Chatzipavlis - 11 Nov 2020

Το database mail στο SQL Server είναι ένα από τα features του SQL Server αλλά λείπει η δυνατότητα να μπορεί κάποιος να κάνει scripting τα υπάρχοντα profiles και accounts είτε γιατί θέλει να τα δει αλλά κυρίως γιατί θέλει να τα αντιγράψει σε κάποιον άλλον server.Στο άρθρο αυτό θα βρείτε ένα script generator που κάνει αυτό ακριβώς.


Setting Cores in Virtual Machine for SQL Server Standard Edition

by Antonios Chatzipavlis - 03 Nov 2020

Από τα πράγματα που καλούμαι συχνά να κάνω στην δουλειά μου είναι να διενεργώ SQL Health Checks στους πελάτες με σκοπό να τους βοηθάω να βελτιώσουν την απόδοση του εντοπίζοντας τα σημεία αυτά που χρειάζονται βελτίωση.
Ένα SQL Health Check περιλαμβάνει αρκετούς ελέγχους και γίνεται σε κάθε instance ξεχωριστά. Αυτό που παρατήρησα στα τελευταία checks είναι κάτι που με οδήγησε στο να γράψω αυτό το άρθρο.


Monitoring Disk Free Space for all SQL Server volumes

by Antonios Chatzipavlis - 08 Oct 2020

Είναι πραγματικά άδικο, σαν DBA, να ξεκινάει η μέρα σου με προβλήματα που αφορούν την χωρητικότητα των volumes που περιέχουν τα αρχεία των database που έχεις σε ένα SQL Server instance.


Remove non printable chars from a string

by Antonios Chatzipavlis - 27 Aug 2020

Η καταχώρηση δεδομένων σε μία εφαρμογή πάντα πρέπει να περιλαμβάνει κανόνες για να εξασφαλιστεί η ποιότητα των δεδομένων και η σωστή μελλοντική επεξεργασία τους.


Sizing SQL Server instance

by Antonios Chatzipavlis - 15 Aug 2020

"Έχω ένα σύστημα με Χ Cores, Y RAM, Z storage είναι καλό για να βάλω SQL Server;" Αυτή είναι η συνηθέστερη ερώτηση που πρέπει συχνά να απαντήσω και αφορά το sizing ενός SQL Server instance.


The OUTPUT Clause in DML statements

by Antonios Chatzipavlis - 17 Jun 2020

Σε αυτό το άρθρο δείχνουμε το πως μπορούμε να εκμεταλευτούμε το OUTPUT clause στα DML statements


The QUOTENAME and CONCAT_WS string functions

by Antonios Chatzipavlis - 14 Jun 2020

Αν και είναι ένα μικρό άρθρο αυτό, εντούτοις θεώρησα ότι πρέπει να το γράψω καθώς βλέπω ότι κάποιοι ταλαιπωρούνται αδίκως όταν γράφουν κώδικα ειδικά όταν αυτός πρέπει να περιέχει object names πχ tables, fields, views, stored procedures.


The NULLIF expression

by Antonios Chatzipavlis - 12 Jun 2020

Σε αυτό το άρθρο ασχολούμαστε με το NULLIF expression, το οποίο αν χρησιμοποιηθεί κατάλληλα, μπορεί να δώσει πολλαπλά κέρδη τόσο στην απλότητα του query όσο και στην απόδοση του. Υποστηρίζεται σε SQL Server, Azure SQL Database, Azure Synapse Analytics (SQL DW) και Parallel Data Warehouse.


Calendar Dimension table for BI projects

by Antonios Chatzipavlis - 09 Jun 2020

Σε αυτό το άρθρο παρέχεται ένα script με το οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε ένα calendar dimension table για χρήση σε BI και Power BI projects. Στο τελικό αποτέλεσμα έχουμε ένα table που περιέχει Calendar, Fiscal και ΙSO years με τις επιμέρους αναλύσεις τους, αλλά και τις επίσημες αργίες για την Ελλάδα τις ΗΠΑ και τις υπηρεσίες της ΕΕ.


Get Month and Day name in a different language

by Antonios Chatzipavlis - 31 May 2020

Υπάρχουν φορές που κάποιος θέλει να εμφανίζεται το λεκτικό του μήνα ή της ημέρας στην γλώσσα που επιθυμεί. Αυτό μπορεί να γίνει με κάποιους τρόπους και έχω δει και χρησιμοποιήσει πολλούς, αλλά θα μιλήσω μόνο για δύο στο άρθρο αυτό καθώς οι άλλοι προσδίδουν περισσότερη πολυπλοκότητα στο κώδικα που πρακτικά δεν αξίζει κάποιος να ασχοληθεί μαζί τους.


Update Top(N) in SQL Server and Azure SQL Database

by Antonios Chatzipavlis - 28 May 2020

Σε αυτό το άρθρο δείχνουμε πως μπορούμε να κάνουμε UPDATE TOP(N) σε SQL Server & Azure SQL Database.


Convert a Number to Time

by Antonios Chatzipavlis - 21 May 2020

Η προγραμματιστική λογική είναι εξαιρετική αρκεί να ακολουθεί το χρυσό κανόνα της απλότητας.


Count words in a string variable or table column

by Antonios Chatzipavlis - 15 May 2020

Σε αυτό το άρθρο παρέχουμε μια user defined function με την οποία μπορούμε να αριθμήσουμε το πλήθος των λέξεων που υπάρχει σε ένα string variable ή table field, με θεωρούμε αρκετά βέλτιστο τρόπο.


Azure Synapse Analytics SQL Pool Workload Management

by Antonios Chatzipavlis - 14 May 2020

Στο άρθρο αυτό αναλύονται οι τρόποι (παλιός και νέος) με τους οποίους μπορούμε να κάνουμε workload management στο Azure Synapse SQL pool. Είναι ένα αρκετά μεγάλο άρθρο στην ανάγνωση του αλλά θεωρούμε ότι αναλύει απλά και κατανοητά όλα όσα πρέπει κάποιος να γνωρίζει για να υλοποιήσει σωστά αυτό.


Missing Values – Get the last non-null value

by Fivi Panopoulou - 07 May 2020

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να πάρουμε το τελευταίο non null value μέσα σε ένα group εγγραφών με δεδομένη τη διάταξη τους.


SQL Server and Azure SQL Database Permissions poster

by Antonios Chatzipavlis - 01 May 2020

Ένα poster στο οποίο εύκολα γίνεται κατανοητή η συσχέτιση μεταξύ permissions και roles.


How to configure a SQL Server instance to listen on multiple TCP Ports

by Antonios Chatzipavlis - 29 Apr 2020

Σαν γενικότερη αρχή έχουμε το να μην βγάζουμε ένα SQL Server instance στο internet. Αυτό όμως μπορεί να πρέπει να γίνει ιδιαίτερα σε καταστάσεις όπως αυτές που ζούμε σήμερα με την πανδημία. Αν θα πρέπει να προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο τουλάχιστον ας το κάνουμε σωστά.


Auditing my SQL Server instance Surface Area Configuration

by Antonios Chatzipavlis - 28 Apr 2020

Στο SQL Server υπάρχουν αρκετά features που αν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά υπάρχει η πιθανότητα να μας δημιουργήσουν προβλήματα ασφάλειας και είναι από τα πρώτα πράγματα που ελέγχω όταν καλούμαι να εκτελέσω ένα SQL Server Security Assessment.


What is the Azure Private Link?

by Kyriakos Petsalaris - 21 Apr 2020

Σε αυτό το άρθρο θα αναφερθούμε στο Azure Private Link ,ποια είναι τα πλεονεκτηματά του συγκεκριμένου Service και ποιές οι διαφορές του με το Azure Service Endpoint .


How to setup a Clusterless SQL Server 2017 Availablity Group

by Kyriakos Petsalaris - 16 Apr 2020

Σε αυτό το άρθρο βλέπουμε ένα Step by step οδηγό για την εγκατάσταση ενός Clusterless SQL Server 2017 Availablity Group


Investigating a specific query performance in stored procedure

by Antonios Chatzipavlis - 15 Apr 2020

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις έχουμε μια stored procedure και διαπιστώνουμε μέσα σε αυτή ότι κάποιο query έχει προβλήματα απόδοσης. Μάλιστα το συγκεκριμένο query δέχεται σαν παραμέτρους κάποιες από τις παραμέτρους που η stored procedure δέχεται.


Encrypting SQL Server Backup & Restore with Certificate

by Kyriakos Petsalaris - 14 Apr 2020

Στην σημερινή εποχή η ασφάλεια των δεδομένων είναι και πρέπει να αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για κάθε DBA/IT Pro.


Which Evaluation Method supports each Facet?

by Antonios Chatzipavlis - 13 Apr 2020

Τα policies είναι οι συνθήκες που θέλουμε να ελέγξουμε (conditions) που εφαρμόζονται πάνω σε facets και τα οποία είναι groups από properties συγκεκριμένων targets/objects που εφαρμόζεται η εκάστοτε πολιτική.


Backup και Restore SQL Database on Azure Blob Storage using PowerShell

by Kyriakos Petsalaris - 12 Apr 2020

Το άρθρο απευθύνεται τόσο σε έμπειρους DBA/ΙΤ Pro οσο και σε άτομα που δεν είναι τοσο εξοικειωμένα με το Azure Cloud και τo PowerShell Scripting


How Clustered Index keeps key order in a page

by Antonios Chatzipavlis - 11 Apr 2020

Όπως όλοι γνωρίζεται όταν υπάρχει clustered index στο table τα δεδομένα τοποθετούνται στην σειρά με βάση το field/key που έχει χρησιμοποιηθεί για τον clustered index, όμως πόσο αλήθεια είναι αυτό.


How to discover nested views

by Antonios Chatzipavlis - 03 Apr 2020

Για όσους θυμούνται από το δημοτικό το Ανθολόγιο και το κείμενο του Δ. Ψαθά, "Η τσάντα και το τσαντάκι" που υπήρχε σε αυτό πιθανώς θα γελάσουν, και καλά θα κάνουν


What the acronyms in SQL Server means?

by Antonios Chatzipavlis - 13 Mar 2020

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχω ερωτηθεί τι σημαίνουν τα αρχικά που συνήθως συνοδεύουν την έκδοση του SQL Server για αυτό και αποφάσισα να γράψω το παρακάτω άρθρο.


Don't forget to Indexing Foreign Keys

by Antonios Chatzipavlis - 08 Mar 2020

Στο SQL Server κάθε φορά που δημιουργούμε ένα Primary Key δημιουργείται και ένας index αλλά αυτό δεν γίνεται όταν φτιάχνουμε ένα Foreign Key και θα πρέπει να το δημιουργούμε εμείς ξεχωριστά. Το γιατί και ποιο είναι το όφελος το παρουσιάζω στο άρθρο αυτό.


A lazy man solution

by Antonios Chatzipavlis - 07 Mar 2020

Είναι γνωστό ότι το βράδυ έρχονται οι καλύτερες ιδέες σε όλους όσους ασχολούνται με την πληροφορική και ειδικά σε όσους από εμάς γράφουμε κώδικα. Τριάντα και χρόνια που κάνω αυτή δουλειά δεν έχω βρει τους λόγους που γίνεται αυτό.


How to find SQL Logins with common passwords

by Antonios Chatzipavlis - 23 Feb 2020

Στο άρθρο αυτό δείχνουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε βρείτε τα SQL Logins που έχουν κάποιο συνηθισμένο password.


Let's talk about Lock related wait types

by Antonios Chatzipavlis - 22 Feb 2020

O μη σεβασμός στην αρχιτεκτονική των RDBMS και ειδικότερα σε αυτό που ονομάζεται concurrency είναι η αιτία των περισσότερων "προβλημάτων" της καθημερινότητας.


What you need to know when using MERGE statement

by Antonios Chatzipavlis - 13 Jan 2020

Στο SQL Server 2008 παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το MERGE statement το οποίο απλοποιούσε τις διαδικασίες insert/update/delete ιδιαίτερα σε ETL διαδικασίες και από όσο έχω δει έχει αγαπηθεί από αρκετούς και μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ.


Let's talk about Backup related wait types

by Antonios Chatzipavlis - 06 Jan 2020

Backup/Restore δύο τόσο συνηθισμένες εργασίες που όμως γίνονται τόσα λάθη σε αυτές που πολλές φορές έχουν τραγικά αποτελέσματα. Σε αυτό το άρθρο θα ασχοληθώ με τα wait types που αφορούν τις διαδικασίες αυτές και τα οποία θα βοηθήσουν, θεωρώ, στην κατανόηση τους.


Let's talk about CPU related wait types

by Antonios Chatzipavlis - 03 Jan 2020

Σε αυτό το άρθρο μου θα μιλήσω για τα ποιο σημαντικά wait types που αφορούν την CPU καθώς αυτή είναι αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που συντελούν στην απόδοση του SQL Server.


YEAR

CATEGORIES

TAGS

Next Event

bookconver

IT PRO | DEV Connections 2020

12/12/2020 - 13/12/2020

Newsletter

If you want to receive updates from us subscribe below with your email.
Follow us in
PASS chapter logo

The Official PASS Local Group for Greece

sql school greece logo
© 2010-2020 All rights reserved

This site uses cookies for operational and analytics purposes only. By continuing to browse this site, you agree to their use.