αναζήτηση

Αναζήτηση στον χώρο αυτό

The Weather Channel

SQL News - Sat 01 Sep 2012 00:00

The Weather Channel needed to increase business insight, streamline reporting processes, and improve data control. In 2012, it implemented a flexible business intelligence (BI) solution based on Microsoft SQL Server 2012 to take advantage of Microsoft SQL Server 2012 Power View via a portal and virtual desktops. As a result, The Weather Channel saves more than 160 hours each month generating reports, improves security and control, boosts efficiency, and increases insight and agility.

Tags:

Using Google Analytics in Power BI Portal

Web Cast - Sat 13 Feb 2016 00:00

Πολλά καλούδια υπάρχουν στο Power BI Portal για να δούμε μερικά από αυτά


MVP and PASS Summits 2014

Blog Post - Sat 08 Nov 2014 04:48

Την πρώτη εβδομάδα του Νοέμβρη είχα την δυνατότητα να παρακολουθήσω δύο summits back to back. Δεν το είχα κάνει πότε ξανά κάτι τέτοιο.


Professional Microsoft SQL Server 2012 Reporting Services

Book - Sat 01 Jan 2000 00:00

SQL Server Reporting Services allows you to create reports and business intelligence (BI) solutions. With this updated resource, a team of experts shows you how Reporting Services makes reporting faster, easier and more powerful than ever in web, desktop, and portal solutions. New coverage discusses the new reporting tool called Crescent, BI semantic model's impact on report design and creation, semantic model design, and more. You'll explore the major enhancements to Report Builder and benefit from best practices shared by the authors.

Tags:

Branding Reporting Services Portal

Web Cast - Sun 14 Jan 2018 00:00

Η δυνατότητα να μπορούμε να αλλάξουμε την εικόνα του Reporting Services portal ήταν μια πάγια απαίτηση από τότε που εμφανίστηκαν τα reporting service και η οποία έγινε πραγματικότητα στην εκδοση του 2016 και αυτό δείχνουμε στο συγκεκριμένο webcast.


Previews of Azure DocumentDB (NoSQL) and search services

SQL News - Thu 21 Aug 2014 23:14

I am pleased to announce previews of new NoSQL database and search services and the evolution of our Hadoop-based service. Available as previews today are Azure DocumentDB, a fully-managed transactional NoSQL document database-as-a-service, and Azure Search, which enables developers to easily add search capabilities to mobile and cloud applications.


1 
help from us

Share it: