αναζήτηση

Αναζήτηση στον χώρο αυτό

SQL Server - SQL Azure Database and GDPR

Blog Post - Mon 11 Sep 2017 14:34

Όλο και περισσότεροι τον τελευταίο καιρό ασχολούνται με το επερχόμενο GDPR (General Data Protection Regulation) το οποίο έχει εγκριθεί από την ΕΕ και τίθεται σε ισχύει το Μάρτιο 2018.

Tags:

Microsoft SQL Family and GDPR

Web Cast - Sun 08 Oct 2017 00:00

Σε αυτό το webcast παρουσιάζουμε τις τεχνικές δυνατότητες που έχει η οικογένεια των Microsoft SQL products ώστε να είναι σύνομη με τις αρχές του GDPR

Tags:

1 
help from us

Share it:

newsletter subscription

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημέρωση από εμάς, δώστε μας το e-mail σας.
PASS chapter logo
Official Professional Association for SQL Server (PASS) chapter for Greece
Join to PASS