αναζήτηση

Αναζήτηση στον χώρο αυτό

Microsoft SQL Server 2012 SP1 Community Technology Preview Feature Pack

Download - Thu 20 Sep 2012 00:00

The Microsoft SQL Server 2012 Feature Pack is a collection of stand-alone packages which provide additional value for SQL Server 2012 SP1 CTP4.


Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3 Released!

Blog Post - Fri 07 Oct 2011 00:45

Σήμερα ανακοινώθηκε η διάθεση του SP3 για τον SQL Server 2008. Αρκετές βελτιώσεις και διορθώσεις έχουν γίνει σε αυτό.Μπορείτε να το κατεβάζετε από τα παρακάτω links...

Tags:

SQL Server 2008 R2 SP2 Now Available

SQL News - Thu 26 Jul 2012 00:00

We are pleased to announce the availability of SQL Server 2008 R2 SP2 today! Service Pack 2 for SQL Server 2008 R2 includes product improvements based on requests from the SQL Server community. Head over to the SQL Server Team Blog and read all about it!


1 
help from us

Share it: