αναζήτηση

Αναζήτηση στον χώρο αυτό

SOME T-SQL IMPLICIT CASTING TRAPS

Blog Post - Sat 07 Oct 2017 19:43

Είναι γνωστό ότι τα implicit casts κρύβουν κινδύνους και ειδικά μέσα στα queries μας τα αποφεύγουμε. Παρόλα αυτά είναι καλό να ξέρουμε πως συμπεριφέρονται στον SQL Server και τι να περιμένουμε στο αποτέλεσμα.

Tags:

SQL Server Data Type Conversion Chart

Download - Sat 08 Dec 2012 00:00

Illustrates all explicit and implicit data type conversions that are allowed for SQL Server system-supplied data types.


1 
help from us

Share it: