αναζήτηση

Αναζήτηση στον χώρο αυτό

How a SELECT COUNT(*) query executed

Blog Post - Wed 17 Jul 2013 11:53

Χθες κατά την διάρκεια του μαθήματος που έκανα ένα αγαπητός συνάδελφος στην συζήτηση που είχαμε ανέφερε ότι όποτε κάνεις ένα query που κάνει COUNT(*)  στα δεδομένα μας κάνει πάντα table scan.

Tags:

COUNT(*) vs. COUNT(1) vs. COUNT(column_name)

Web Cast - Sun 15 Apr 2018 00:00

COUNT(*) vs. COUNT(1) vs. COUNT(column_name). Η κατάρριψη των μύθων


1 
help from us

Share it: