αναζήτηση

Αναζήτηση στον χώρο αυτό

Branding Reporting Services Portal

Web Cast - Sun 14 Jan 2018 00:00

Η δυνατότητα να μπορούμε να αλλάξουμε την εικόνα του Reporting Services portal ήταν μια πάγια απαίτηση από τότε που εμφανίστηκαν τα reporting service και η οποία έγινε πραγματικότητα στην εκδοση του 2016 και αυτό δείχνουμε στο συγκεκριμένο webcast.


1 
help from us

Share it: