Ένα αρκετά ενδιαφέρον whitepaper που όπως ξεκάθαρα αναφέρει και ο τίτλος του μιλάει για το In-Memory OLTP και το οποίο είναι γραμμένο από την αγαπητή Kalen.