Ο SQL Server 2016 Upgrade Advisor Preview είναι ένα εργαλείο που περιέχει ένα σύνολο κανόνων και ελέγχων και που με την εκτέλεση του επιτρέπει στους έχοντες προηγούμενες εκδόσεις SQL Server να εντοπίσουν τα τυχών θέματα που θα αντιμετωπίσουν στην περίπτωση που θελήσουν να αναβαθμίσουν την υπάρχουσα έκδοση τους σε αυτή του SQL Server 2016.

Σε αυτή την πρώτη έκδοση του SQL Server 2016 UA περιέχονται περιέχονται και όλα τα μέχρι τώρα γνωστά νέα χαρακτηριστικά του SQL Server 2016.

Αυτή την έκδοση μπορείτε να τη κάνετε download τώρα.