Ανακοινώθηκε η διαθεσιμότητα του SQL Server 2014 SP1 Cumulative Update 1. Σε αυτό υπάρχουν διορθώσεις σε διάφορες περιοχές στο προϊόν.

Το CU1 είναι διαθέσιμο για download από το https://support.microsoft.com/en-us/kb/3067839 και στο οποίο μπορείτε να δείτε ακριβώς τις διορθώσεις που περιέχει.