Αυτή είναι η επανέκδοση του SP1 που είχε αρχικά ανακοινωθεί στις 14/4/2015 και αποσύρθηκε άμεσα εξαιτίας κάποιου προβλήματος.

Το SP1 είναι διαθέσιμο για download από το https://support.microsoft.com/en-us/kb/3058865 και στο οποίο μπορείτε να δείτε ακριβώς τις διορθώσεις που περιέχει.

Εντούτοις θα πρέπει να επισημανθεί ότι το service pack περιέχει τα CU1 έως CU5