Ανακοινώθηκε η διαθεσιμότητα του SQL Server 2012 SP2 Cumulative Update 6. Σε αυτό υπάρχουν διορθώσεις σε διάφορες περιοχές στο προϊόν.

Το CU6 είναι διαθέσιμο για download από το https://support.microsoft.com/en-us/kb/3052468/en-us και στο οποίο μπορείτε να δείτε ακριβώς τις διορθώσεις που περιέχει.