Ανακοινώθηκε tο CU2 (Build number 12.0.2402.0) για τον SQL Server 2014 RTM.

Στο link http://support.microsoft.com/kb/2984923/en-us μπορείτε να βρείτε το συγκεκριμένο CU2 με οδηγίες εγκατάστασης και λίστα των όσων διορθώνει