Το περιμέναμε αρκετό καιρό και επιτέλους βγήκε. Η Microsoft ανακοίνωσε το SP2 (RTM) για τον SQL Server 2012.

Το συγκεκριμένο service pack  και μαζί του με το feature pack είναι διαθέσιμα στα παρακάτω links

Στο service pack αυτό περιλαμβάνονται όλα τα CU μέχρι το CU9 του SP1.

Επίσης υπάρχει και η εκδοχή του slipstream ώστε αν κάποιος εγκαταστήσει τώρα τον SQL Server 2012 να μπορεί να το κάνει και με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης να έχει και το SP2.

To τι διορθώσεις περιέχει το SP2 μπορείτε να το δείτε εδώ