Διαθέσιμο είναι το νέο CU 9 για τον SQL Server 2012 SP1. Με αυτό διορθώνονται θέματα τα οποία μπορεί να βρείτε στο KB2931078 από το οποίο μπορείτε να ζητήσετε το CU αυτό