Ανακοινώθηκε το CU 8 για τον SQL Server 2012 με SP1 το οποίο με την εγκατάσταση του μας δίνει τον αριθμό έκδοσης 11.0.3401.0.

Μπορείτε να το ζητήσετε και να το κάνετε download από εδώ.

Επιλύει τα παρακάτω θέματα και μπορείτε να δείτε για αυτά στο knowledge base article με αριθμό 2917531