Στο video που ακολουθεί θα δούμε πως μέσω iPad μπορώ να έχω δράση με τα SQL Server Reporting Services. Είναι μια απάντηση σε όσους νομίζουν ότι μόνο μέσω IE μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση στα SSRS