Ακόμα ένα update στα αγαπημένα μας SSDT. Θα ακολουθήσουν και άλλα και σε κάθε ένα θα βλέπουμε αρκέτες αλλαγές και βελτιώσεις.

Όμως ποιά είναι αυτά τα νέα χαρακτηριστικά που μας δίνονται με το update αυτό;

Το σημαντικότερο όλων είναι ότι πλέον έχω Database Unit Testing. Πλέον μπορώ να κάνω αυτό που έκανα και κάνω με το να είχα κώδικα σε C#, VB κ.λ.π. Μπορείτε να δείτε περισσότερα σε αυτό το blog post.


Για να κάνετε τα SSDT update

SSDT for Visual Studio 2012: http://msdn.microsoft.com/en-us/jj650015

SSDT for Visual Studio 2010: http://msdn.microsoft.com/en-us/jj650014