Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι γνωρίζουν το Klout.com. Φαντάζομαι ότι όσοι το γνωρίζουν θα γνωρίζουν επίσης ότι είναι early Hadoop adopter. Η εξέλιξη του είναι ραγδαία και αυτή την στιγμή έχει πάνω από 800 ΤΒ data warehouse πάνω από  1.000.000.000.000 records τα οποία πρέπει πάνω σε αυτά να υπάρχει ad-hoc analysis.

Αν και το Hive υποστηρίζει μέσω της HiveSQL αυτή την δυνατότητα εντούτοις το performance δεν είναι αυτό που έπρεπε να είναι. Για να λυθεί αυτό μια λύση ήταν  να μεταφερθούν αυτά τα δεδομένα μέσω της  HiveSQL στον SQL Server ώστε με τα Analysis Services να μπορεί να εξυπηρετηθεί η ανάγκη για ad-hoc analysis και reporting.

Όλη αυτή η υλοποίηση έγινε και περιγράφεται στο case study που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.