Τα SSDT είναι πλέον διαθέσιμα και μπορείτε να τα κατεβάσετε από το link αυτό. Περιέχουν αρκετές βελτιώσεις και πολλά bug fixes όπως

  • Improved LocalDB configuration 
  • Support for ANSI_NULLS and QUOTED_IDENIFIER properties on project and script files 
  • Support for Visual Studio 2012 Integrated Shell 
  • Updated Data-Tier Application Framework 
  • Bug fixes to customer-reported issues